Sluiten

1. Premies cumuleren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent subsidies toe voor de meeste duurzame investeringen in gebouwen. Deze kunnen gecumuleerd worden met andere financiële steun (federaal, regionaal).

Het totaal van al deze steun verkregen door eenzelfde aanvrager voor het uitvoeren van dezelfde werken zal niet meer mogen bedragen dan 100% van de prijs van de investering of van de werken. Wordt deze bovengrens overschreden, dan zal de toegekende energiepremie in verhouding worden verminderd.

De ouderdom van het gebouw en de ligging ervan zijn bepalend voor de toekenning van de steun.

Alles wat je moet weten over energiepremies in het Brussels Gewest staat op https://leefmilieu.brussels.

Nederlands