Sluiten

2. De belangrijkste regels die moeten worden nageleefd

De aanvraag moet worden ingediend aan de hand van het juiste formulier. Voor sommige premies moet de toestemming worden verkregen vóór de werken starten. Dat is bijvoorbeeld zo voor de renovatiepremies. Bij de energiepremies moet de aanvraag ten laatste 12 maanden na de laatste factuur worden ingediend.

Elke aanvraag waarbij het premiebedrag lager is dan € 50 zal automatisch worden geweigerd.

Nederlands