Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Advies op maat bij jouw renovatieplannen

Advies op maat bij jouw renovatieplannen

 
Energiehuizen begeleiden kandidaat-verbouwers

 

De Vlaamse overheid subsidieert 19 energiehuizen. Ze zijn verspreid over al de Vlaamse provincies zodat iedereen ze gemakkelijk kan bereiken. Via de energiehuizen wil de Vlaamse overheid de burgers wegwijs maken in de verschillende steunmaatregelen voor energie en renovatie. Als burger kan je er ook te weten komen hoe goed jouw woning scoort op het vlak van energie. Bovendien informeren de energiehuizen je over de maatregelen die nodig zijn om het energieverbruik te doen dalen en over de steunmaatregelen waarvoor je in aanmerking komt. Daarnaast kunnen de energiehuizen je ondersteunen bij de financiering van je renovatieplannen. Wij spraken hierover met David Cis, de coördinator van het energiehuis van Gent, De Energiecentrale.

 
One-stop-shop voor alle burgers

 

De premievoorwaarden en -formaliteiten zijn nogal complex. Welke attesten moeten worden bijgesloten? Wat moet op de offertes worden vermeld? Welke ingrepen moeten eventueel samengaan om een premie te kunnen krijgen? Maar er is meer.

 

David Cis: “Burgers weten doorgaans ook niet in welke volgorde zij de renovatiewerken best zouden uitvoeren. Zij hebben evenmin een duidelijk zicht op het vereiste budget. Wij willen dan ook een ‘one stop shop’ zijn voor al die vragen en wij richten ons daarvoor tot alle Gentenaars. Onze werking is niet beperkt tot bepaalde doelgroepen. Wij hebben tot doel al de Gentenaars te ondersteunen op 3 vlakken: administratief, technisch en financieel. Wij laten energiescans uitvoeren maar geven ook renovatie-advies en -begeleiding en maken de Gentenaars wegwijs in de mogelijke premies en leningen. Wij gaan daarbij duidelijk uit van een geïntegreerde aanpak.”

 
Van check naar gesprek

 

Met het online instrument ‘Check je huis’ krijgt de kandidaat-verbouwer al een eerste idee van de werken die hij kan laten uitvoeren. Door de vragen uit deze checklijst te beantwoorden krijgt hij ook een eerste inzicht in de mogelijke prijzen en de beschikbare tegemoetkomingen. Maar dit instrument is vooral een trigger om daarna een diepgaander gesprek met een renovatiecoach van De Energiecentrale aan te vragen.

 

Om gezinnen bij hun renovatieplannen te begeleiden beschikt De Energiecentrale over een 30-tal renovatiecoaches: zowel eigen medewerkers als freelancers. Het zijn mensen met een technisch profiel, vooral architecten en energiedeskundigen. Zij komen bij de mensen thuis omdat elk huis zijn eigen specifieke uitdagingen kent. Zij stellen na hun bezoek een renovatieverslag op maar zorgen ook voor de verdere begeleiding, bijvoorbeeld bij het opvragen en vergelijken van de offertes en bij de opvolging van de werken. De Energiecentrale biedt het volledige traject (van advies en begeleiding tot hulp bij de financiering) gratis aan de Gentenaars aan.

 

Voor de uitvoering van renovatie-opdrachten beschikt De Energiecentrale over een lijst van aannemers. David Cis: “Daarvoor hebben wij naar de aannemers een open oproep gelanceerd. Wij kunnen erop vertrouwen dat die aannemers te goeder trouw werken. Zij weten ook dat zij door ons zullen worden opgevolgd en dat wij hen zullen aanspreken bij een gebrekkige uitvoering. Met ons samenwerken biedt ook voor de aannemers voordelen. Het renovatiedossier is met de opdrachtgever op voorhand afgetoetst. De technische keuzes zijn gemaakt.

 
Globale visie op lange termijn

 

Onze renovatiecoaches kijken ook altijd naar de volledige woning. Vaak draait de vraag van onze klanten om een aparte ingreep. Als gevolg van de energiecrisis krijgen we nu heel wat vragen over de installatie van warmtepompen en zonnepanelen. Maar welke behoefte moet de warmtepomp precies dekken? Hoe gaat de klant om met verwarming en hoe met warm water? Bij warmtepompen is het namelijk belangrijk dat die juist worden gedimensioneerd. Bij een vraag naar driedubbel glas bijvoorbeeld hebben onze adviseurs ook oog voor de algemene isolatiegraad van de woning.”

 

De renovatiecoaches van De Energiecentrale bekijken de renovatie van een woning uitdrukkelijk op langere termijn. David Cis: “Wij proberen lock-ins te voorkomen: ingrepen die latere verbeteringen tegengaan. Als de klant momenteel geen warmtepomp kan betalen, kunnen wij hem wel aanraden nu al voor een goede isolatie en voor vloerverwarming te zorgen. De aansluiting van de verwarming op een warmtepomp kan dan nog later gebeuren. Bij de vernieuwing van buitenschrijnwerk houden we rekening met de gevelisolatie die er later tegenaan kan worden geplaatst. Wij willen dat elke gerenoveerde woning futureproof wordt. Ten gronde werken wij onafhankelijk, los van bepaalde merken. Met onze adviezen willen wij vooral de klimaatdoelstellingen helpen bereiken.”

 
Fors toegenomen vraag

 

In 2022 heeft De Energiecentrale zo’n 800 renovatiebegeleidingen uitgevoerd. Het aantal aanvragen is in 2022 fors toegenomen, vooral dan vanaf de tweede helft van dat jaar. Deze toename heeft zich bovendien bij de aanvang van 2023 doorgezet en is in belangrijke mate te wijten aan de forse stijging van de energieprijzen. David Cis: “We kunnen onze klanten alleen maar aanraden om zich nu al voor te bereiden op de volgende winter. Door de wachttijden bij de aannemers en de schaarste bij de producenten wachten zij daar best niet te lang mee.”.

 

Ongeveer de helft van de Vlamingen kunnen een woningrenovatie niet betalen. Maar David Cis verwijst in het bijzonder naar de energielening van 60.000 euro: “Die lening heet Mijn VerbouwLening en is terugbetaalbaar op 25 jaar. Dat is langer dan wat banken normaliter toestaan. Bovendien is de lening toegankelijk voor een groot aantal Vlamingen. Het is nuttig voor deze lening een aantal ingrepen te combineren. Dan zal tegelijk de energiekost snel verlagen. De Energiecentrale verstrekt zelf deze lening.” Ook het helpen financieren van renovatiewerken behoort immers tot het takenpakket van de energiehuizen.

 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips