Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Nieuwbouw leidt tot lagere woonkosten

Nieuwbouw leidt tot lagere woonkosten

 

Woningbouwers aan het woord

 

Bij de verwerving van een woning lieten gezinnen zich vroeger enkel leiden door de kost die initieel nodig is om die woning aan te kopen of te laten bouwen. Die kost bepaalde onder meer de omvang van de lening die zij moesten aangaan. Zij bekommerden zich amper om de woonkosten die nadien zouden volgen in de vorm van energie- en waterfacturen. Maar met de oorlog in Oekraïne is deze houding helemaal omgeslagen. Die oorlog bracht immers stijgende energiekosten met zich mee terwijl ook andere voorzieningen duurder werden. Gezinnen maken zich nu meer dan voorheen zorgen over de kosten die noodzakelijk zullen zijn om in hun woning te verblijven. Bij de huidige nieuwbouwprojecten blijven die kosten laag.

 

Lagere energiefactuur

 

De woonwensen vervullen voor iedereen is al meer dan vijftig jaar de ambitie van Durabrik. Durabrik heeft concreet uitgerekend hoeveel de besparingen bij nieuwbouw bedragen. Uit die berekeningen blijkt dat een nieuwe woning van Durabrik nu gemakkelijk een besparing tot 40% op de energiefactuur oplevert. Sinds 2022 beschikt elke nieuwe Durabrik-woning over zonnepanelen en over een lucht/water-warmtepomp. Het is een laagtemperatuurversie die Durabrik combineert met vloerverwarming. In combinatie met de manier waarop Durabrik de woning isoleert en ventileert, levert dit telkens een energiepeil van E10 of lager op. Bovendien moeten voor die woning geen gasaansluitingen meer worden aangelegd.

 

Daarnaast voorziet Durabrik in een energiemanagementsysteem. Dit ‘smart home’-systeem voorkomt dat je niet gebruikte kostbare groene stroom op het net moet zetten. Produceren je zonnepanelen heel veel energie? Het ‘smart home’-systeem detecteert dat – of sterker nog: voorspelt dat aan de hand van online weerberichten – en stuurt zware energieverbruikers als je wasmachine aan. Het doel: zo veel mogelijk zelfconsumptie zonder dat de bewoner er iets voor hoeft te doen.

 

Besparen op waterverbruik

 

Maar er is meer: in een nieuwe woning van Durabrik bespaar je ook 35% op het waterverbruik. De gemiddelde Vlaming verbruikt 96 liter water per dag per persoon. Bij een nieuwbouwwoning van Durabrik is dat maar 61 liter. Durabrik heeft daarvoor de capaciteit van haar regenwaterputten opgetrokken naar 10.000 liter. Dat water kan je dan gebruiken voor je toilet, de wasmachine en het sproeien van je tuin.

 

Bovendien zorgt Durabrik voor voldoende groen in haar verkavelingen en voor zo weinig mogelijk verharding zodat het regenwater goed in de bodem kan trekken en niet verloren gaat. Verder voorziet Durabrik waar mogelijk in wadi’s of regenwaterbekkens die het overtollige regenwater opvangen, waardoor het nadien langzaam door de aarde kan worden opgenomen. Zo is de riolering niet overbelast en verhoogt het grondwaterpeil.

 

Bespaar tot 100%

 

Thomas & Piron bouwt jaarlijks 780 nieuwe woningen en 895 nieuwe appartementen in België, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. Het bedrijf heeft berekend hoeveel energie-efficiënter zijn nieuwe huizen zijn dan het gemiddelde huis in Wallonië. Volgens het EPB-attest (EnergiePrestatie van Gebouwen) krijgt de gemiddelde Waalse woning een E-label. Het energieverbruik van bestaande huizen in Wallonië is 6 keer hoger dan het gemiddelde nieuwe huis van Thomas & Piron, dat een A-label behaalt. Het bedrijf biedt nu een levenslange besparing tot 100% op je energierekening.

 

Dit A-label komt overeen met een verbruik van minder dan 45 KWh/m³. De huizen van Thomas & Piron behalen dit label door te voldoen aan isolatie-eisen, ventilatie- en luchtdichtheidseisen en eisen tegen oververhitting. Concreet past Thomas & Piron in alle wanden gewapende isolatie toe om een isolatiecoëfficiënt tot K35 te verkrijgen: 12 cm PU (polyurethaan) voor de vloer, 13 cm minerale wol in de muren en 22 cm minerale wol voor de daken.

 
Technische installaties

 

Thomas & Piron installeert gewoonlijk 8 fotovoltaïsche panelen met een vermogen van 3280 Wp. Bovendien worden bouwtechnieken en materialen gebruikt om een doeltreffende luchtdichtheid te garanderen. Een Blower Door Test-verslag bevestigt de correcte uitvoering. Met efficiënte eenstroomventilatiesystemen kan aan de ventilatie-eisen worden voldaan. Voor de verwarming van het huis en de productie van sanitair warm water gebruikt Thomas & Piron zeer efficiënte gasgestookte verwarmingsinstallaties en systemen voor de productie van sanitair warm water, met de mogelijkheid om een lucht-waterwarmtepomp te gebruiken.

 

Om het EPB-label te versterken, kunnen klanten kiezen voor energie-efficiëntere eenstroomventilatiesystemen of voor ventilatiesystemen met dubbele stroom en warmteterugwinning. Zij kunnen ook vragen om verdere versterking van de isolatie. Thomas & Piron merkt ook op dat klanten bereid zijn extra investeringen te doen. De meest gevraagde technieken zijn warmtepompen en meer fotovoltaïsche panelen.

 

Advies

 

Voor dezelfde bewoonbare oppervlakte zal de aankoop van een nieuwe woning vaak een grotere investering betekenen dan de aankoop van een zogenaamde tweedehandswoning. Met een uitstekend EPB-attest is het echter een garantie voor energiebesparing op lange termijn. Bovendien maakt een uitstekend EPB-attest het voor de koper gemakkelijker om een hypotheek te krijgen, met een gunstigere rentevoet.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips