Sluiten

Tienjarige aansprakelijkheid

De tienjarige aansprakelijkheid: een serieuze zaak voor aannemer en bouwheer

Dat de wet rond de tienjarige aansprakelijkheid niet het eerste is waar je aan denkt wanneer je een huis wilt bouwen of renoveren, is niet zo verbazingwekkend. Sommigen beschouwen de wet als vanzelfsprekend, anderen hebben er zelfs nog nooit van gehoord. 

Toch loont het de moeite om even stil te staan bij de inhoud en de uitwerking ervan. Volgens bouwheer Houtan Haeri en zijn aannemer Lode Demuynck is de tienjarige aansprakelijkheid de perfecte stok achter de deur voor beide partijen.


De tienjarige aansprakelijkheid in een notendop

De tienjarige aansprakelijkheid betekent letterlijk dat de architect en de aannemer, na de oplevering, nog tien jaar aansprakelijk zijn voor de werken die ze hebben uitgevoerd.
Wanneer de architect of de aannemer verantwoordelijk is voor een ernstig gebrek waarbij de stevigheid van het gebouw in gedrang komt, dan treedt deze aansprakelijkheid automatisch in.

Denk hierbij aan fouten in de funderingen, vocht- en schimmelvorming die de stevigheid van het gebouw aantasten, enzovoort.

Of de tienjarige aansprakelijkheid aanvangt bij de voorlopige oplevering of bij de definitieve oplevering, verschilt van aannemer tot aannemer.
Toch wordt algemeen aangenomen dat deze bij de voorlopige oplevering start”, stelt Lode.

Naast die tienjarige aansprakelijkheid geniet de bouwheer ook van een garantie op kleine gebreken, zoals een lekkende kraan of een slecht afgestelde verwarming, bijvoorbeeld. Het zijn die kleine gebreken die veel vaker voorkomen. Tijdens mijn dertigjarige carrière heb ik slechts twee keer te maken gehad met een ernstig gebrek.

Aannemer aan het woord

“De technieken voor funderings- en stabilisatiewerken zijn zo sterk verbeterd dat deze wet zelden in werking moet treden.”

Lode Demuynck aannemer

Toen Houtan in 2015 een stuk grond zocht in het West-Vlaamse Moorslede, kwam hij in contact met aannemer Lode Demuynck, die hij reeds kende als klant van Koraton, het bedrijf waar hij als salesmanager werkt.

Mijn vrouw is podoloog, dus we zochten een ruime grond voor een huis met praktijk. Lode bood me een mooi stuk grond aan waar hij voor ons een sleutel-op-de-deur-woning in pastoriestijl op zou bouwen.” 

 

Tijdens het tekenen van het contract las Houtan een stukje over de tienjarige aansprakelijkheid:
Ik had er weleens van gehoord, omdat ik zelf in de bouwsector werk. Het bedrijf waar ik voor werk, levert welvingen en structuurelementen, en is ook verplicht om die tienjarige aansprakelijkheid aan zijn klanten – aannemers in dat geval – te garanderen.” 

“Ons bouwproject heeft gelukkig geen grote gebreken gekend, Toch vind ik het belangrijk dat de tienjarige aansprakelijkheid bestaat, want ze biedt een garantie aan de klant. Bouwen is een van de grootste projecten uit iemands leven, dan is het fijn om te weten dat je als bouwheer beschermd wordt. De tienjarige aansprakelijkheid geeft mij vertrouwen in de aannemer en de architect en een gevoel van veiligheid.” 

Voor Houtan was de garantie die deze wet biedt dus een grondige reden om met een aannemer in zee te gaan:

De funderingsstudie van dit huis – en de uitwerking ervan – moest grondig gebeuren, omdat we een hoog dak wilden en daar een uitgebreide fundering bij komt kijken. Als ik de werken in het ‘zwart’ zou laten uitvoeren, zou ik geen enkel recht hebben bij grote gebreken of zware geschillen.” 

 

Voor mij als aannemer biedt de tienjarige aansprakelijkheid geen direct voordeel, maar eerder een motivatie om minutieus werk te leveren en geen losse eindjes toe te laten. Als het op kleine gebreken aankomt, is het de manier waarop een aannemer met het herstel ervan omgaat die zijn reputatie kan maken of breken.

 

Voor beide partijen bieden de twee wetten rond aansprakelijkheid een duidelijk vastgestelde grens en een stok achter de deur om eventuele problemen op een transparante en snelle manier op te lossen.

Het is aan beide partijen om initiatief te tonen”, bevestigt Houtan. “De bouwheer moet de werken goed opvolgen en tijdig problemen melden. Daarna is het aan de aannemer om verantwoordelijkheid te nemen.”